Pendaftaran Buku Literasi Kelas X

NIS :
Nama Lengkap (sesuai presensi :
Kelas :
Pilihan Buku :
Lihat Yang Sudah DiInput
*tidak boleh memasukkan data NIS yang sama, apabila data NIS tetap dimasukkan maka data tidak akan tersimpan